Blue-Gas Light – produkt pro zákazníky společnosti E.ON

Společnost Blue-Gas s.r.o. vyrazila do boje s konkurencí. Na trh uvádí produkt, který se zaměřuje na současné zákazníky společnosti E.ON, kteří mají s produkt Standard. Těmto zákazníkům za splnění všech podmínek nabízí produkt, který bude jistě konkurence schopný.

Produkt Blue light je určen zákazníkům, kteří aktuálně využívají produkt „standard“
společnosti EON Energie, a.s. 

Produkt může využít zákazník z jakéhokoli distribučního území po celé ČR, s výjimkou
distribučního území EON Distribuce, a.s. /tito zákazníci mají slevu zakotvenu již u produktu
Blue Klasik/

Podmínky a parametry smluvního vztahu

  • Podmínkou pro využití slevy produktové řady Blue light je prokázání užívání produktové řady „Standard“ společnosti EON Energie, a.s. 
  • Podmínkou pro využití slevy produktové řady Blue light je doložení vztahu odběrného místa k distribučnímu území RWE GasNet, s.r.o., popř. JMP Net, s.r.o., popř. VČP Net, s.r.o., popř. SMP Net, s.r.o., popř. Pražská plynárenská Distribuce, a.s., a to formou kopie vyúčtovací faktury, vážící se k předmětnému odběrnému místu.
  • Smlouva o Sdružených službách dodávky plynu je uzavírána buďto na dobu určitou v délce trvání dvou let, nebo na dobu neurčitou.
  • Rozhodnutí ohledně délky trvání smluvního vztahu je zcela v rukou klienta. Stejně jako u ostatních produktových řad /Blue klasik, Blue senior/ nejsou na produkt Blue light vázány jakékoli sankce – případné odstoupení od smlouvy je zcela zdarma.
  • Pro smluvní vztah produktové řady Blue light platí totožné Všeobecné obchodní podmínky jako pro produkty Blue klasik a Blue senior.

Co je E.ON?

E.ON je mezinárodní soukromý dodavatel energie. Zaměřujeme se na obnovitelné zdroje energie, energetické sítě a zákaznická řešení. Jejich podnikání je postaveno na těchto základech, protože věří, že jsou základními stavebními kameny nového světa energetiky.

Působí ve více než 30 zemích a má přes 33 milionů zákazníků. Jejím generálním ředitelem je Leonhard Birnbaum. Společnost E.ON vznikla v roce 2000 spojením společností VEBA a VIAG.

V roce 2016 oddělila své konvenční aktivity v oblasti výroby a obchodování s energií do nové společnosti Uniper, přičemž si ponechala maloobchodní, distribuční a jaderné aktivity. E.ON prodal svůj podíl ve společnosti Uniper prostřednictvím vstupu na burzu a zbývající akcie prodal finské energetické společnosti Fortum.

V březnu 2018 bylo oznámeno, že společnost E.ON získá utilitní část společnosti Innogy, která se zabývá obnovitelnými zdroji energie, prostřednictvím komplexní dohody o výměně aktiv v hodnotě 43 miliard eur mezi společnostmi E.ON, Innogy a RWE.

 Copyright © 2024 Tovarnik.cz. Všechna práva vyhrazena.

Made by Leoš Lang