Bankovní poplatky

Bankovní poplatky jsou často kontroverzní téma. Klienti často vyjadřují nespokojenost s tím, že banky účtují poplatky za jednoduché služby. Proto je vhodné mít o nich přehled a zajímat se o ně. Jaké jsou bankovní poplatky?

Bankovní poplatky se pojí s bankovními produkty. V některých zemích či bankách jsou poplatky za bankovní služby vysoké a často vyžadují, aby klienti platili za jednoduché služby, převody a dokonce i za výběry z bankomatů.

Banky často argumentují, že bankovní poplatky jsou nezbytné, aby kompenzovaly náklady spojené s provozem bankovního účtu. Banky také často uvádějí, že tyto poplatky jsou nezbytné, aby mohly nabízet lepší služby.

V posledních letech se o poplatcích častěji mluví i píše. Lidé si jich více všímají a přemýšlí, jak se jim vyhnout. Jak na bankovní poplatky?

Obecně o bankovních poplatcích

Bankovní poplatky představují platby, které platí klienti bankám za různé bankovní služby. V úkonech, za něž se platí, i v konkrétních částkách, se banky značně liší.

Některé bankovní poplatky jsou běžné a platí je všichni klienti. Kromě toho si ještě banky účtují různé poplatky za porušení smluvních podmínek.

Za bankovní poplatky nejsou považovány řádné úroky, pravidelné splátky úvěrů či platby pojištění. Banky by měly být schopny poskytnout klientům informace o tom, jaké služby jsou zahrnuty ve vedení účtu a jaké poplatky se vztahují k jednotlivým službám.

Běžné bankovní poplatky

Běžné bankovní poplatky jsou účtovány za zřízení, vedení a zrušení účtů. Některé banky si je neúčtují. Člověk si však musí dát pozor, jestli si to banka nekompenzuje jinými poplatky či podmínkami, které bude nereálné splnit.

Do dalších běžných poplatků patří také poplatek za výběr z bankomatu, poplatek za příchozí a odchozí platby, poplatek za výběr hotovosti, poplatek za výpis z účtu a další administrativní služby atd.

Absurdní bankovní poplatky

Kromě běžných bankovních poplatků, na které si lidé už tak nějak zvykli, se vždy objeví nějaký, jež překvapí svou absurditou. Dokonce vznikla každoroční soutěž o nejabsurdnější poplatek.

V minulých letech se umístily následující poplatky:

  • za výpis z účtu zaslaný elektronickou cestou (2014)
  • za vedení účtu k hypotečnímu, spotřebitelskému úvěru nebo úvěru u stavebního spoření (2013)
  • za zjištění zůstatku přes bankomat (2012)
  • za předčasně splacený úvěr (2011)
  • za výběr na přepážce z vlastního účtu (2010)
  • za vklad na přepážce na vlastní účet (2009)
  • za nadměrný vklad (2008)

Není divu, že otázka bankovních poplatků je stále ožehavé téma.

Jak se vyhnout bankovním poplatkům, nebo je alespoň zmírnit?

Ať už člověk používá jakýkoliv typ účtu, nechce platit zbytečné poplatky. Jak na to? Níže je uvedeno několik tipů.

  • Vybírat z velké nabídky bank: Na trhu je mnoho bank a liší se zpoplatněním svých úkonů. Zvolit banku lze podle toho. Vždy je potřeba dát pozor, aby banka, která nabízí některé úkony zdarma, to neměla něčím podmíněné, třeba obratem na účtu atd. Není to výjimkou. Není také vhodné vybírat banku jen podle poplatků. Záležet by také mělo na jejím renomé a rozsahu produktů a služeb. Banka, která má nízké bankovní poplatky, ovšem nenabízí služby, jež klient potřebuje, nebude tou správnou volbou. Klient by se měl zajímat i o další parametry – úroky, dostupnost, internetové bankovnictví atd.
  • Nastavení služeb podle potřeby: Většina bank nabízí paušální poplatek, ve kterém jsou zahrnuté základní úkony. O něm může uvažovat ten, kdo ví, že těch úkonů za měsíc provede hodně a v porovnání s paušálem platí na poplatcích více. Naopak, provede-li jen několik transakcí za měsíc, bude lepší poplatek za každý úkon.
  • Domluvit se s bankou: Je někdo u banky, se kterou je spokojený a jediné, co mu vadí, jsou její poplatky? Může zkusit požádat o jejich zrušení s tím, že by jinak byl nucený odejít k jiné bance. Některé banky na to přistoupí a alespoň po určitou dobu bankovní poplatky zruší.

 Copyright © 2024 Tovarnik.cz. Všechna práva vyhrazena.

Made by Leoš Lang