Leasing – koupě auta na leasing?

Leasing je v podstatě způsobem financování dané věci. Specifikem leasingu, oproti klasickým půjčkám, je fakt, že po celou dobu, kdy člověk splácí leasing, je předmět financování stále majetkem leasingové společnosti.

Při financování daného předmětu jsou dvě základní možnosti, jak ho financovat, vyjímaje platbu z vlastních prostředků. První možností je klasický úvěr, druhou možností je leasing.

nahradni_dily-3396888
V dnešní době dává spousta podnikatelů přednost leasingu před půjčkou.

Když člověk využije půjčku, předmět je od počátku v jeho vlastnictví, oproti tomu při využití leasingu je předmět majetkem leasingové společnosti, dokud není leasing splacen. V tomto případě je řeč o tzv. finančním leasingu.

 Copyright © 2024 Tovarnik.cz. Všechna práva vyhrazena.

Made by Leoš Lang