Klíč k rychlému podnikání: Ready made společnosti a firmy s historií

Obchodníci s vyšším záměrem, kteří nechtějí začínat s podnikáním od píky, snadno naleznou rychlou cestu k odstartování obchodní činnosti. Po zvážení cílů a strategií mohou svou netrpělivost uspokojit nákupem již hotové firmy. Pojďme se podívat na výhody a nevýhody firem na prodej a jak k nim přistupovat, aby nedošlo k jejich zániku.

Jaké firmy se prodávají

Český trh nabízí firmy na prodej v podobě ready made společností a firem s historií.

Ready made společnost, zvaná také jako hotová nebo předzaložená společnost, je již zapsaná v obchodním rejstříku, s vlastním názvem, identifikačním číslem, jednatelem a splaceným základním kapitálem. Vzhledem k tomu, že byla založena za účelem prodeje, zpravidla nevykazuje žádnou obchodní činnost.  

V nabídce se však objevují i firmy s podnikatelskou historií. Mají svá specifika charakterizující směr jejich podnikání. Obchodní společnosti s historií bývají prodávány z různých důvodů, mezi které patří například finanční potíže, generační výměna majitelů, potřebná restrukturalizace nebo změna oblasti podnikání.

Výhody firem na prodej

Rychlý start podnikání zbavený zdlouhavé administrativy patří bezesporu k největším výhodám ready made společnosti. Přestože k její obchodní činnosti dochází zpravidla až po nabytí novým majitelem, může vzniknout již několik měsíců před prodejem. Zvyšuje tak svou důvěryhodnost v očích klientů nebo obchodních partnerů, jelikož nepůsobí zcela nově. Absence obchodní činnosti zároveň snižuje možnost nevyřešených závazků, dluhů či právních nesrovnalostí.

Mezi benefity koupě firmy s historií patří zejména známé jméno a vybudované vztahy u dodavatelů a odběratelů. Stejně jako u ready made společností, také u firem působících déle na trhu roste důvěra v očích klientů, partnerů a sponzorů. Na základě potvrzení svého stáří firma snáze získá dotaci či jí banka poskytne potřebný úvěr.  

Pozor na rizika

Uvažujete-li o koupi firmy na prodej, rozhodně se mějte na pozoru v případě nízké pořizovací ceny. Pokud se její hodnota nachází pod hranicí pořizovací ceny, patrně v ní nejsou zahrnuty všechny poplatky. Vždy si nechte také zkontrolovat, zda má firma splněny veškeré zákonné záležitost jako zápis v obchodním rejstříku nebo splacený základní kapitál.

U firmy působící na trhu již nějakou dobu vždy pečlivě prověřte, zda s sebou nenese skryté závazky a dluhy. Místo výdělku by vás mohly překvapit nenadálé výdaje. Komplikace mohou nastat též u zaměstnanců zvyklých na dosavadní chod firmy, kteří se nemusí ztotožnit s novým pořádkem.  

Dvakrát měř, jednou řež

Nákup ready made společnosti nebo transformace již existující firmy vede bezesporu k rychlému podnikání. Abyste se však po rychlém nabytí vyhnuli nepříjemným překvapením nebo ještě rychlejšímu pozbytí firmy, vždy se při svém rozhodování obraťte na spolehlivé a prověřené poskytovatele s kladnými referencemi. Důležitou roli hraje také důsledná analýza finanční, právní a daňová, která vám pomůže zaručit bezpečnost koupě.

 Copyright © 2024 Tovarnik.cz. Všechna práva vyhrazena.

Made by Leoš Lang