Shopcity.sk na Slovensku končí

Milí klienti, vážení obchodní partneri.

S veľkým poľutovaním vám oznamujeme, že portál Shopcity.sk k dnešnému dňu končí svoju činnosť. Dôvodom sú privysoké a nepremyslené investície do marketingu, systémová chyba s pripisovaním bonusových kreditov a nezvládnuté riadenie predchádzajúcim manažmentom spoločnosti.

Podľa Zákona o konkurze a reštrukturalizácii – Zákon č. 7/2005 Z. z. sme nútení vyhlásiť platobnú neschopnosť a ukončiť svoju činnosť.

Vzniknutá situácia ohľadne Shopcity nás mrzí o to viac, že sme si ju spôsobili sami, zatiaľ čo samotný trh so zľavami problémy nemá – práve naopak, každoročne rastie a zľavové portály sú stále obľúbené.

Všetci veritelia dostanú možnosť prihlásiť svoje pohľadávky na príslušnom sude. Informácie budú priebežne zverejňované na domovskej stránke www. shopcity.sk.

Za vzniknutú situáciu sa ospravedlňujeme.

Shopcity.sk byl podle posledních údajů třetím největším slevovým portálem na Slovensku.

 Copyright © 2024 Tovarnik.cz. Všechna práva vyhrazena.

Made by Leoš Lang