RWE Energie, a.s.

RWE energie je jednou z pěti největších evropských elektrárenských a plynárenských společností. Podniká ve výrobě, obchodu, přepravě a zásobování elektřinou a plynem. Na českém trhu začala působit v oblasti dovozu zemního plynu společnost RWE Transgas.

RWE energie podniká ve výrobě, obchodu, přepravě a zásobování elektřinou a plynem. Skoupila regionální distribuční společnosti: v západních, středních, severních a východních Čechách a na severní a jižní Moravě. Zároveň se stala alternativním dodavatelem elektřiny.

Skupina RWE postupně skoupila regionální distribuční společnosti: Západočeskou plynárenskou, Středočeskou plynárenskou a Severočeskou plynárenskou. V těchto oblastech působí jako provozovatel distribuční sítě pod značkou RWE GasNet. Dále vlastní Východočeskou plynárenskou, Severomoravskou plynárenskou a Jihomoravskou plynárenskou. V těchto regionech působí pod značkami VČP net, SMP net a JMP net.

dodávkám plynu domácnostem přidala dodávku elektrické energie a stala se alternativním dodavatelem elektřiny. Dceřiná společnost RWE Gas Storage provozuje podzemní zásobníky plynu v rámci státních hmotných rezerv.

Domácnostem nabízí zemní plyn v jednom základním tarifu, odstupňovaném podle roční spotřeby do třinácti pásem. Zatímco v dodávkách zemního plynu patří mezi dominantní dodavatele, v oblasti elektrické energie je alternativním dodavatelem. I u elektrické energie nabízí základní tarif, rozdělený dle hodnoty hlavního jističe a typu spotřeby.

Zákazníky se snaží nalákat agresivní obchodní strategií především v oblasti elektrické energie. Nabízí nižší cenu za silovou elektřinu v kombinaci s jednorázovými bonusy za uzavření smlouvy nebo za uzavření více smluv na více odběrných míst.

Dodavatel elektřiny: ano

Dodavatel plynu: ano

Webové stránky: www.rwe.cz

Telefon: 840 11 33 55

E-mail: info@rwe.cz

  • Tarify elektřiny
  • Tarify plynu

 Copyright © 2023 Tovarnik.cz. Všechna práva vyhrazena.

Made by Leoš Lang