Rodičovský příspěvek

Rodičovský příspěvek je jednou ze základních sociálních dávek, na kterou má nárok každý rodič bez ohledu na jeho příjmy. Rodičovský příspěvek je dávka sociální podpory čerpaná během rodičovské dovolené. Následuje po peněžité pomoci v mateřství.

V současné době činí 220 000 Kč. Tato částka se vyplácí v pravidelných měsíčních dávkách a je na rodiči, jakou částku na jak dlouhou dobu si zvolí. Je však třeba se řídit některými zásadami.

Kdo má nárok na rodičovský příspěvek

Nárok na rodičovský příspěvek má každý rodič, který osobně, celodenně a řádně pečuje o dítě.
Pokud alespoň jednomu z rodičů lze stanovit k datu narození dítěte 70 % z 30-ti násobku denního vyměřovacího základu pro stanovení peněžité pomoci v mateřství nebo nemocenské mající souvislost s porodem, je možné si zvolit délku pobírání rodičovského příspěvku, maximum je 4 roky. Od délky se odvíjí i částka.

Maximální výše rodičovského příspěvku se stanovuje ve vazbě na denní vyměřovací základ. Je-li 70% 30-ti násobku denního vyměřovacího základu nižší či rovno 7 600 Kč, může být i rodičovský příspěvek max. 7 600 Kč.

Pokud přesahuje vyměřovací základ 7 600 Kč, může si sám rodič stanovit maximální výši až do částky 11 500 Kč, přičemž máte možnost měnit výši rodičovského příspěvku jedenkrát za tři měsíce. Není-li možné stanovit vyměřovací základ ani jednomu z rodičů, je vydáván rodičovský příspěvek 7 600 Kč do konce 9. měsíce věku dítě a poté ve výši 3 800 do 4 let věku dítěte. Rodič v tomto případě nemůže výši příspěvku měnit.

Podmínkou pro nárok na rodičovský příspěvek je, že dítě mladší dvou let navštěvuje zařízení pro děti (jesle, mateřská škola) maximálně ve výši 46 hodin v měsíci. Navštěvuje-li léčebné rehabilitační zařízení, zařízení pro zdravotně postižené předškolní děti či mateřskou školu či jesle, nesmí to být více než na 4 hodiny denně.

Zdravotně postižené děti nesmí trávit ve výše uvedených zařízeních více než 6 hodin denně. Pokud je dítěti více než dva roky, už se to nekontroluje.

Rodič pobírající rodičovský příspěvek si může přivydělávat, ale musí v této době zajistit péči o dítě jinou zletilou osobou.

Dalšími podmínkami nároku na rodičovské příspěvky je pobírání dávek pouze na jedno dítě. Žadatel i dítě musí mít rovněž trvalé bydliště v České republice.

Jak podat žádost o rodičovský příspěvek

Pro podání žádosti o rodičovský příspěvek je zapotřebí vyplnit příslušný formulář. Podává se písemně či elektronicky, vlastníte-li certifikát pro elektronický podpis. Žádost se podává na odboru státní sociální podpory na úřadech práce. Při podání žádosti na úřadu je nutné předložit kromě žádosti průkaz totožnosti a rodný list dítěte.

Z dalších dokladů se případně ještě předkládá „Potvrzení o nároku na dávky (náhrady) ovlivňující nárok a výši rodičovského příspěvku“, „Potvrzení o denním vyměřovacím základu ovlivňujícím výši rodičovského příspěvku“ a „Potvrzení o návštěvě jeslí, mateřské školy nebo jiného obdobného zařízení pro děti předškolního věku“.

Žádost o rodičovský příspěvek může podat matka či otec dítěte, případně osoba, jež převzala dítě do trvalé péče.

 Copyright © 2023 Tovarnik.cz. Všechna práva vyhrazena.

Made by Leoš Lang