Následné pojistné

V pojišťovnické terminologii se lze setkat se slovním spojením následní pojistné. O co se jedná a jakých pojištění se týká?

Následné pojistné je každá další platba, která následuje po platbě prvotní. Může to být měsíčně, za půl roku či ročně. Určujícím faktorem je frekvence placení zvolená pojištěncem. Následné pojistné může souviset s více druhy pojištění, nejčastěji je používáno ve spojitosti s povinným ručením u automobilů.

Povinné ručení je zákonem daná pojistka odpovědnosti za škodu z provozu motorových vozidel. Právě z ní jsou kryty škody na majetku, na zdraví i životě třetích osob, které se staly obětí autonehody. Náhrada újmy pochází z povinného ručení řidiče, který dopravní nehodu zavinil.

Opakem povinného ručení, respektive jeho protějškem je havarijní pojištění. Jeho účelem je krytí škod, které byly spáchány na vozidle vlastním. U obou druhů pojištění je nutné řídit se obchodními podmínkami, neboť v obou případech jsou u krytí definovány výluky. Zejména pokud provoz motorových vozidel odporoval zákonům a pravidlům silničního provozu.

 Copyright © 2024 Tovarnik.cz. Všechna práva vyhrazena.

Made by Leoš Lang