Lumen Energy a.s.

Lumen Energy a.s. – alternativní dodavatel elektřiny a zemního plynu, součást nadnárodní  společnosti Lumen International. Domácnostem nabízí elektrickou energii od roku 2006, zemní plyn od roku 2008. Mezi alternativními dodavateli elektřiny patří k těm větším. O zákazníky společnost usiluje nižšími sazbami za silovou elektřinu a spotřebovaný plyn.

Elektrickou energii nabízí v jednom základním tarifu, rozděleném podle hodnoty jističe a typu odběru. Zemní plyn zpoplatňuje pouze podle roční spotřeby, a to celkem ve třinácti pásmech.

O zákazníky společnost usiluje nižšími sazbami za silovou elektřinu a spotřebovaný plyn.

Dodavatel elektřiny: ano

Dodavatel plynu: ne

 Copyright © 2023 Tovarnik.cz. Všechna práva vyhrazena.

Made by Leoš Lang