Fotovoltaická elektrárna – FVE ŽV-SUN

Fotovoltaická elektrárna

Fotovoltaickou elektrárnu s názvem ŽV-SUN objevíte v Ústeckém kraji, konkrétně v jižní části obce Chomutov. Provoz byl zahájen 28. prosince 2010.

Fotovoltaická elektrárna ŽV-SUN se skládá z pevně umístěných jednotlivých panelů, které nejsou nikterak natáčecí. Výstupem je vzniklá energie, která je dodávána prostřednictvím speciálních zařízení přímo do sítě rozvodové společnosti, jíž je ČEZ Distribuce, region sever.

Elektrárna, která neškodí přírodě

Elektrárna je rozmístěna na ploše 18 hektarů a je tvořena 8 800 solárními panely. Byla navržena tak, aby produkovala čistou, obnovitelnou energii bez produkce škodlivin do ovzduší.

Výkon fotovoltaické elektrárny ŽV-SUN je téměř třináct megawatt, přesně 12,976 MW a úroveň napětí je 22 kV. Výstavba, respektive samotné spuštění FVE ŽV-SUN bylo provedeno v roce 2010. Tedy v období největšího boomu a rozrůstání fotovoltaických elektráren v ČR. Roční výroba elektřiny v roce 2011 byla zhruba 13,1 GWh.

Budoucnost FVE ŽV-SUN

Jediným majitelem FVE ŽV-SUN je společnost ŽV-SUN, s.r.o., sídlící v Hodoníně, jejíž hlavním oborem podnikání je samozřejmě výroba elektrické energie. FVE ŽV-SUN je součástí iniciativy, která má za cíl zvýšit podíl obnovitelných zdrojů energie v České republice.

 Copyright © 2023 Tovarnik.cz. Všechna práva vyhrazena.

Made by Leoš Lang