Důchodové spoření

Zákon o důchodovém spoření vešel v účinnost 1. ledna 2013. Důchodové spoření ve 2. pilíři je produktem, jenž umožňuje využít část povinného důchodového pojištění, které odvádí člověk státu, na jehovlastní důchodový účet.

Člověk si tak spoří na vlastní důchod, peníze tedy budou jen jeho nebo budou vyplaceny dědicům.

sony-dsc

Pojem důchodové spoření

Důchodové spoření, finanční produkt, který vznikl na začátku roku 2013 v rámci penzijní reformy, je jádrem takzvaného druhého pilíře penzijního systému. Klient investuje v rámci důchodového spoření část peněz na svůj soukromý účet u vybrané penzijní společnosti. Penzijní společnosti nabízí investování do čtyř důchodových fondů. Ty se liší investiční strategií. Zvolit si zájemce může mezi fondy státních dluhopisů, vyváženými, dynamickými a konzervativními. Ty se liší mírou rizika a možného výnosu. Jednou za 5 let může klient penzijní společnost bezplatně změnit.

 Copyright © 2024 Tovarnik.cz. Všechna práva vyhrazena.

Made by Leoš Lang