Central Energy, s.r.o.

Central Energy, s.r.o. je obchodník, dodavatel a poradce v oblasti elektrické energie a zemního plynu. Vznikla na konci roku 2007 a sídlí v Prostějově.

Central Energy, s.r.o. – obchodník, dodavatel a poradce v oblasti elektrické energie a zemního plynu. Domácnostem nabízí elektrickou energii od března 2009 a zemní plyn od července 2009. Společnost  garantuje svým zákazníkům odebírajícím zemní plyn o 50,- Kč nižší cenu za MWh než dominantní dodavatel. Elektřinu nabízí za nižší cenu, bez garance.

Menším firmám začala dodávat energie v roce 2008. Domácnostem nabízí elektrickou energii od března 2009 a zemní plyn od července 2009. U dodávek elektrické energie nabízí jeden standardní tarif, rozdělený dle hodnoty jističe. Cena zemního plynu se liší dle ročního odběru a je rozdělena celkem do třinácti pásem.

Společnost svým zákazníkům odebírajícím zemní plyn garantuje cenu za MWh o 50,– Kč nižší než dominantní dodavatel v daném regionu.

Dodavatel elektřiny: ano

Dodavatel plynu: ano

  • Tarify elektřiny
  • Tarify plynu

 Copyright © 2023 Tovarnik.cz. Všechna práva vyhrazena.

Made by Leoš Lang